Aug 6 2012

Saya Berangkat…

Bismillahirrohmanirrohimmmmm….

Perpisahan dengan mereka menjadi sesuatu yang cukup berat.. Tapi insyAlloh mereka akan melepas saya dengan bahagia dan ikhlas…

Mama.. Papa.. Mas Rori dan Mbak lutfia.. Mbak Dina, Mas Iwan, Biyan, dan Dubey.. Mas Dolfi, Mbak Krissa, dan Ibhy..

Ririn berangkat dulu ya.. :*

Salat Jamaah dan Buka Bersama Terakhir Tahun Ini

Continue reading